نمایش 1–6 از 7 نتیجه

 • Sirui 3T-35R Table Top Tripod

  تومان 1،575،000

  مدل : 3T-35  قرمز

  جنس : آلومینیوم

  سرسه پایه : 3T-35 Ball Head

  قسمت ها : ۲

  قطر لوله/میلیمتر : 13/05

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۵۱

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۸۷

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۲۷۲

  ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : 

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۱۶۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۰/۲۲

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۴

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه 3T-35 و بال هد، کفشک تعویض سریع، لوله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui T-005KX 52″ Aluminium Alloy Tripod with C-10X Ball Head & Case

  تومان 2،990،000

  سیروی T-005

  رنگ های موجود : آبی ، قرمز

  مدل :T-005

  جنس :آلومینیوم

  قسمت ها : ۵

  قطر لوله/میلیمتر :۱۰/۰۴

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۰۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۱۵۵

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۳۰۵

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۱۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۰/۸

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۴/۸

  جعبه بسته بندی شامل: سرسه پایه C-10S، صفحه نصب سریع، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui A1005 Aluminum Tripod with Y-10 Ball Head

  تومان 3،300،000

  مدل :A-1005

  جنس : آلومینیوم

  سرسه پایه مناسب : Y-10

  قسمت ها : ۵

  حداکثر قطر لوله/میلیمتر : ۲۵

  حداقل قطر لوله/میلیمتر : ۱۳

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۲۶۰

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۰۸۵

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۰۰

  ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : ۴۴۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۵۵

  حداکثر ارتفاع تکپایه: ۱۴۴۵

  حداقل ارتفاع تکپایه : ۴۲۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۲

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه A-1005 . سرسه پایه Y-10، صفحه نصب دوربین، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui ET-1004 Aluminum Tripod with E-10 Ball Head

  تومان 3،400،000

  مدل : ET-1004

  جنس : آلومینیوم

  سرسه پایه : E-10 Ball Head

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر : 16/05

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۰

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۱۶۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۰۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۴۲۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۳

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۸

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه ET-1004 و بال هد E-10، لوله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui A-1205 Carbon Fiber with Y-11 Ball head set

  تومان 5،500،000

  مدل : A-1205

  جنس : فیبر کربن

  سرسه پایه : Y-11

  قسمت ها : ۵

  حداکثر قطر لوله/میلیمتر : ۲۵

  حداقل قطر لوله/میلیمتر : ۱۳

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۲۶۰

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۰۸۵

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۰۰

  ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : ۴۴۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۵۵

  حداکثر ارتفاع تکپایه : ۱۴۴۵

  حداقل ارتفاع تکپایه : ۴۲۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۰/۹

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه A-1205 . سرسه  پایه Y-11، صفحه نصب دوربین، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui ET-2004 Aluminum Tripod with E-20 Ball Head

  تومان 5،750،000

  مدل : ET-2004

  جنس : آلومینیوم 

  سرسه پایه : E-20 Ball Head

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر : 19/07

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۲۱۵

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۵۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۴۳۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۶

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۲

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه  ET و بال هد E-20، لوله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت