سه پایه کربن برند سیروی با سرسه پایه Sirui ET-2204 Carbon Fiber Tripod+ E-20 Ball head

تومان 11،900،000

مدل : ET-2204

جنس : فیبر کربن 

سرسه پایه : E-20 Ball Head

قسمت ها : ۴

قطر لوله/میلیمتر : 19/07

حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۵

حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۲۱۵

حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۵۰

ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۴۳۰

وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۳

تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۲

جعبه بسته بندی شامل: سه پایه  ET و بال هد E-20، لوله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت