سه پایه آلومینیومی برند سیروی با سرسه پایه Sirui A1005 Aluminum Tripod with Y-10 Ball Head

تومان 3،800،000

مدل :A-1005

جنس : آلومینیوم

سرسه پایه مناسب : Y-10

قسمت ها : ۵

حداکثر قطر لوله/میلیمتر : ۲۵

حداقل قطر لوله/میلیمتر : ۱۳

حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۲۶۰

حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۰۸۵

حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۰۰

ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : ۴۴۰

ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۵۵

حداکثر ارتفاع تکپایه: ۱۴۴۵

حداقل ارتفاع تکپایه : ۴۲۰

وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۲

تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

جعبه بسته بندی شامل: سه پایه A-1005 . سرسه پایه Y-10، صفحه نصب دوربین، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت