نمایش 1–6 از 12 نتیجه

 • Sirui Adapter ring 82-62 for ND filters

  تومان 24،000

  فیلترهای خاکستری   در گروه فیلترهای گران قیمت قرار دارند و به صرفه نیست که برای هر لنز مورد استفاده یک فیلتر خرید در عوض میتوان با خرید یک فیلتر با دهانه بزرگ و یک تبدیل برای چند لنز مورد استفاده قرار داد.فیلترهای خاکستری سی روی دارای یک قاب است که مانع تماس دست با فیلتر…

 • Sirui Adapter ring 82-55 for ND filters

  تومان 250،000

  فیلترهای خاکستری   در گروه فیلترهای گران قیمت قرار دارند و به صرفه نیست که برای هر لنز مورد استفاده یک فیلتر خرید در عوض میتوان با خرید یک فیلتر با دهانه بزرگ و یک تبدیل برای چند لنز مورد استفاده قرار داد.فیلترهای خاکستری سی روی دارای یک قاب است که مانع تماس دست با فیلتر…

 • Sirui Adapter Ring 82-58mm for ND filters

  تومان 250،000
 • Sirui Nano ND8 MRC 67mm

  تومان 825،000
 • Sirui Nano ND8 MRC 77mm

  تومان 1،150،000
 • Sirui Nano ND8 MRC 82mm

  تومان 1،170،000