سه پایه کربن برند سیروی با سرسه پایهSirui A-1205 Carbon Fiber with Y-11 Ball head set

تومان 6،100،000

مدل : A-1205

جنس : فیبر کربن

سرسه پایه : Y-11

قسمت ها : ۵

حداکثر قطر لوله/میلیمتر : ۲۵

حداقل قطر لوله/میلیمتر : ۱۳

حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۲۶۰

حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۰۸۵

حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۰۰

ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : ۴۴۰

ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۵۵

حداکثر ارتفاع تکپایه : ۱۴۴۵

حداقل ارتفاع تکپایه : ۴۲۰

وزن سه پایه/کیلوگرم : ۰/۹

تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

جعبه بسته بندی شامل: سه پایه A-1205 . سرسه  پایه Y-11، صفحه نصب دوربین، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت