ساعت کار:روزهای زوج از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰- جمعه ها و سایر تعطیلات رسمی فروشگاه تعطیل است. برای دیدن وآزمایش کیف ها و سه پایه ها به فروشگاه مراجعه نمایید. بهتر است دوربین تان همراه باشد
مرکز تجهیزات عکاسی حرفه ای

اعتماد شما ، اعتبار ما

Lowepro Bags انواع کیف های لوپرو

سه پایه های سی رویSirui Tripods

فیلترهای سی روی UV - CPL - ND

فیلترهای محافظ برند سیروی Sirui UV Filters

لنزهای نیکون دهانه F سری Nikkor/Nikon F mount DX

لنزهای نیکون دهانه F سری Nikkor/Nikon F mount FX

تومان 18،000،000
تومان 8،000،000
تومان 12،950،000
تومان 30،500،000
تومان 69،500،000
تومان 48،500،000
تومان 37،100،000