/ / / Sirui Adapter ring 82-62 for ND filters

Sirui Adapter ring 82-62 for ND filters

تومان 24،000

توضیحات

فیلترهای خاکستری   در گروه فیلترهای گران قیمت قرار دارند و به صرفه نیست که برای هر لنز مورد استفاده یک فیلتر خرید در عوض میتوان با خرید یک فیلتر با دهانه بزرگ و یک تبدیل برای چند لنز مورد استفاده قرار داد.فیلترهای خاکستری سی روی دارای یک قاب است که مانع تماس دست با فیلتر و لکه شدن آن است. ابتدا به استفاده از قاب فیلتر را به لنز یا تبدیل پیچانده و  برای استفاده قاب را در می آوریم