نمایش 1–6 از 8 نتیجه

 • Sirui W-1004 Waterproof Aluminium

  مدل:W-1004

  جنس:آلومینیوم

  قسمت ها:۴

  حداکثر قطر لوله/میلیمتر:۲۵/۸

  حداقل قطر لوله/میلیمتر:۱۵

  حداقل ارتفاع/میلیمتر:۱۴۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر:۱۳۶۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی:۱۶۵۰

  ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر:۵۳۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر:۴۹۰

  حداکثر ارتفاع تکپایه:۱۶۲۰

  حداقل ارتفاع تکپایه:۴۴۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۷

  تحمل وزن/کیلوگرم :۱۵

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه ، سه کفشک لاستیکی ، سه میخ استیل برای کف پایه ها ، پیج ۳/۸، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui T-1004X Aluminum

  تومان 3،000،000

  مدل :T-1004X

  جنس : آلومینیوم

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر : 16/06

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۱۶۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۳۹۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۴۰۵

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۲

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه ، میله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui T-2005X Aluminum Tripod

  تومان 3،250،000

  مدل :T-2005X

  جنس : آلومینیوم

  قسمت ها : ۵

  قطر لوله/میلیمتر : 16/06

  حداقل ارتفاع/میلیمتر :۱۳۰

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۲۴۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۴۴۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۳۸۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۵

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۲

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه ، میله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui R-1004 Aluminum Tripod

  تومان 3،750،000

  مدل : R-1004

  جنس : آلومینیوم

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر : ۱۶/۰۶

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۳۸۰

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۰۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۵۹۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۵۱۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۳

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۰

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه  ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • SIRUI R-2004 Aluminum

  تومان 4،000،000

  مدل : R-2004

  جنس : آلومینیوم

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر : ۱۹/۰۷

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۳۸۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۴۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۶۳۰

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۵۲۵

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۷

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۵

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه  ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت

 • Sirui N-2004KX Aluminum Tripod and Monopod

  تومان 4،750،000

  مدل :N-2004KX

  جنس :آلومینیوم

  قسمت ها : ۴

  قطر لوله/میلیمتر :۱۹/۰۷

  حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۱۴۵

  حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۳۶۰

  حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۱۶۲۵

  ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۴۷۰

  حداکثر ارتفاع تکپایه: ۱۶۰۰

  حداقل ارتفاع تکپایه : ۴۳۰

  وزن سه پایه/کیلوگرم : ۱/۸

  تحمل وزن/کیلوگرم : ۱۵

  جعبه بسته بندی شامل: سه پایه ، سه کفشک لاستیکی ، سه میخ استیل برای کف پایه ها ، پیج ۳/۸، بند مچی، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت