سه پایه رومیزی برند سیروی با سرسه پایه. Sirui 3T-35R Table Top Tripod

مدل : 3T-35  قرمز

جنس : آلومینیوم

سرسه پایه : 3T-35 Ball Head

قسمت ها : ۲

قطر لوله/میلیمتر : 13/05

حداقل ارتفاع/میلیمتر : ۵۱

حداکثر ارتفاع/میلیمتر : ۱۸۷

حداکثر ارتفاع با لوله اضافی : ۲۷۲

ارتفاع در حالت بسته/میلیمتر : 

ارتفاع در حالت جمع شده/میلیمتر : ۱۶۰

وزن سه پایه/کیلوگرم : ۰/۲۲

تحمل وزن/کیلوگرم : ۴

جعبه بسته بندی شامل: سه پایه 3T-35 و بال هد، کفشک تعویض سریع، لوله وسط ، کیف با پدینگ مخصوص، ابزار، راهنمای طرزاستفاده و کارت ضمانت